Ons verheerlik God, volg Jesus en maak Dissipels

2016 Sendingmaand