Ants

 

ANTS Gr 1-6: Die Woord maak jou gees lewendig

Die einde van die kwartaal kom vinnig nader en ons fokus steeds op die belangrikheid van God se Woord. Ons het Sondag (4 Maart) gehoor hoe Jesus gekies het om eerder vir die Gees te luister as om die behoeftes van sy vlees te bevredig (Matt 4:1-4).

Ons elkeen bestaan uit ’n liggaam, siel en gees (1 Tess 5:23) en moet kies watter een gaan bepaal hoe ons leef. Deur God se Woord word ons gees lewend en kragtig, word dit gevoed, kry ons geestelike gawes en is ons in staat tot dinge wat die siel en liggaam nie op hul eie kan doen nie. Vir God se woorde om in ons lewe ’n verskil te maak moet ons gees daarvoor oop wees en dit gehoorsaam. Ons moet ons lyf en siel leer om na die Heilige Gees binne ons gees te luister.

Die onthouvers vir hierdie week is Matt 4:4: “Daar staan geskrywe: ’n Mens leef nie net van brood nie maar van elke woord wat uit die mond van God kom.”

 

 

 

 

Meer oor Ants

Ants is Logos se Kinderbediening en is tydens Sondag se dienste, 09:30-11:15.  Dit is oop vir ALLE kinders, vanuit die Logos Gemeente, maar natuurlik ook hul vriende en ook kinders in die wyer Kaapstad gemeenskap.

By Ants kan jy die volgende verwag:

  • Ons wil in verhouding staan met kinders en mekaar
  • Om getuies te wees van God se Koninkryk
  • Dat kinders hul Identiteit in Christus sal verstaan
  • En so ‘n Lig vir die wereld kan wees
  • Binne elkeen se spesiale Goddelike roeping

Ouderdomme:

  • 0-2 jaar: Sterreliggieland
  • 2-4 jaar: Sterreliggieland
  • 4-6 jaar: Sterreliggieland
  • Gr. 1-3: Funksielokaal (Tent)
  • Gr. 4-6: Funksielokaal (Tent)