Ants

Ants is Logos se Kinderbediening en is tydens Sondag se dienste, 09:30-11:15.  Dit is oop vir ALLE kinders, vanuit die Logos Gemeente, maar natuurlik ook hul vriende en ook kinders in die wyer Kaapstad gemeenskap

Wat het die week by Ants gebeur?

ANTS Gr 1-6: Die Woord: Voedsaam soos ’n piesang

Hierdie kwartaal fokus ons op God se Woord. Ons vra vrae soos: “Hoekom is dit belangrik om dit te lees?” en “Hoe lees ’n mens jou Bybel?”

Die les van verlede Sondag (28 Januarie) het ons geleer dat die Woord soos ’n piesang is! Eers moet jy dit kry/vat (’n Bybel in hou hand hê), dan moet jy dit afskil (die Bybel oopmaak), dan moet jy dit hap (lees en neem wat daar staan) en wanneer dit verteer voel jy die krag! (die Woord dra krag in jou lewe).

Die onthouvers vir hierdie week is Psalm 119:105: “U woord is ’n lamp vir my voete en ’n lig op my pad.” Help jou kind hierdie week om die vers te memoriseer sodat hy/sy dit Sondag kan opsê.

Baie dankie vir die ouers wat alreeds hulle kinders geregistreer het. Registrasies kan steeds gedoen word wanneer jy jou kind bring. Onthou dat elke kind elke jaar weer moet registreer.

 

 

By Ants kan jy die volgende verwag:

  • Ons wil in verhouding staan met kinders en mekaar
  • Om getuies te wees van God se Koninkryk
  • Dat kinders hul Identiteit in Christus sal verstaan
  • En so ‘n Lig vir die wereld kan wees
  • Binne elkeen se spesiale Goddelike roeping

Ouderdomme:

  • 0-2 jaar: Sterreliggieland
  • 2-4 jaar: Sterreliggieland
  • 4-6 jaar: Sterreliggieland
  • Gr. 1-3: Funksielokaal (Tent)
  • Gr. 4-6: Funksielokaal (Tent)