Berading

Logos is tans in die proses om ‘n beradingsspan te vestig wat op ‘n gereelde basis beskikbaar sal wees. Daar sal professionele beraders, gebeds of hulpberaders en pastore beskikbaar wees om die gemeente te kan bedien in verskeie areas. Ons maak onder andere gebruik van die SOZO beradingsmodel.

Areas waarin daar berading sal wees is:

  • spelterapie
  • huweliks berading
  • huweliks voorbereiding
  • versorging van persone wat deur ‘n egskeiding is
  • persoonlike groei
  • berading rakende verslawings
  • ouerskap
  • gesinsberadings
  • traumaberading
  • en nog baie meer.

Die voorkoming van uitdagings soos hier bo sal ‘n groot priotiteit wees en daarom sal daar ook gefokus word op voorkomings strategië wat op verskeie maniere aangebied sal word – bv seminare, opleidings geleenthede, fokus groepe ens.

Daar is reeds verskeie beraders beskikbaar en inligting hieroor kan by die Kerkkantoor verkry word.

Kontak gerus vir Dorothy: 021 919 3338