Gebedsversoeke

 • Pietie Janse van Rensburg (076 389 0263) wat chemobehandeling en bestraling ontvang vir ‘n kwaadaardige gewas in sy dikderm. Bid dat die gewas sal krimp voordat die dokters moet opereer.
 • Bid asb. vir reën oor die hele land.
 • Oom Renoux van Rensburg van Bet Meon 15 wat baie verswak het en tans in ‘n versorgingsoord aansterk. Bid asb. vir wysheid vir sy kinders wat oor sy toekoms ‘n besluit moet neem.
 • Bid vir al ons bejaardes in die algemeen. Die winterkoue werk nie sag met hulle nie. Bid vir hulle algemene gesondheid.
 • Marietjie le Roux wat met bestraling begin het. Kom ons vertrou die Here vir genesing!
 • CPx (Church Planting Experience) wat in Oktboer 2015 by Logos aangebied word in samewerking met All Nations.  Bid vir al die sendelinge wat gaan kom, vir hulle visum aansoeke, laaste reëlings voor hulle vertrek en hier arriveer, finansies, gesondheid en ook vir die logistieke reëlings vanuit Logos kantoor.
 • Piet en Sylvia du Toit wat vanaf 6 tot 10 September 2015, die seminaar, “Die wonder van die Kruis”  by die EG Kerk, op Nelspruit aanbied.
 • Bid vir al die matriekulante wat besig is met hul ‘rekord eksamens’ en voorbereiding vir die eindeksamens.
 • Daniel en Jane Alkema, kinders van Theo en Lizelle, wat gediagnoseer is met immuniteitstekort. Jane het ook komplikasies na ‘n mangeloperasie ontwikkel. Bid vir hierdie gesin, vir die genesing van die kinders en vir wysheid aan die ouers oor hoe om dit te bestuur.
 • Engeleen Engel wat sukkel met Artritis en gedurig pyn het.
 • Sannie Janse van Rensburg wat chemobehandeling ontvang. Kom ons vertrou die Here saam met haar vir ‘n aanraking van genesing.
 • Bid vir die algemene gesondheid van ons lidmate en geliefdes wat hierdie tyd van die jaar sukkel met sinus, verkoues, griep en allergiese toestande.
 • Tim du Plessis wat een keer per week in Joe Slovo Park bedien en ‘n span oplei. Hy bedien ook die Woord een keer per week.
 • Estelle Beyers en Anita Biccard wat beide tuis aansterk na ‘n     heupvervanings-operasie.
 • Namens die gemeente baie geluk aan Waldi en Anel Conradie met die geboorte van hul dogtertjie, Amelia, op 2 September 2015. Bid vir hulle as gesin, vir die aanpassing en Anel wat moet aansterk.

Vir enige gebedsversoeke en navrae kontak gerus vir Rudi Nagel by 083 462 1595 / nagels@fountainfortress.za.net