Dissipelskapgroepe

[th-contact-form subject=”Dissipelskapgroepe (WEB)” to=”karen@logos.org.za” button_text=”Stuur na die kantoor”] [th-contact-field label=”Naam en Van” type=”name” required=”true” /] [th-contact-field label=”Selfoonnommer” type=”text” /] [th-contact-field label=”E-pos Adres” type=”email” reply=”true” /] [th-contact-field label=”By watter een van die volgende groepe is jy betrokke of wil jy graag betrokke wees met dissipelmaking: ” type=”radio” required=”true” options=”Sake-wêreld,Tronke,Afhanklikes (bv. dwelms en alkohol),Onderwys,Medies,Kunste,Musiek,Homoseksuele Groepe,Jou eie gemeenskap (woonbuurt),Mense in Armoede,Berading,Huwelike,Kruis-Kultureel,Ander (spesifiseer hieronder)” /] [th-contact-field label=”Kommentaar” type=”textarea” required=”true” /] [/th-contact-form]