Gebed

Die Heilige Gees roep Logos en sy mense tot gebed.

Hier is van die maniere wat jy hierdie oproep kan antwoord:

 • Aktiveer jou eie, persoonlike gebedslewe
 • Ondersteun en verryk jou gesin se gebedslewe
 • Mobiliseer en motiveer ‘n groep vriende/Sellede/kollega’s om te bid
 • Gee jouself om meelewend te bid by elke geleentheid van gesamentlike gebed
 • Neem deel aan gebedsopleiding vir kinders, jongmense en volwassenes
 • Versprei gebedsriglyne, gebedsversoeke en gebedsmateriaal
 • Ondersteun individue wat spesifieke gebedsbyeenkomste en gebedsinisiatiewe reël (Soakings, halfnagte van gebed, gebed vir reên ens)
 • Skakel in by plaaslike en nasionale gebedsinisiatiewe soos Brackenfell Gebedsnetwerk, Jerigo Mure Internasionle Gebedsnetwerk, die KinderGebedsNetwerk in SA ens.

 

Indien jy hulp hiermee nodig het  of ‘n aktief betrokke wil raak, kontak asb vir Rudi Nagel :

 

Bestaande gebedsbyeenkomste:

 • Donderdagoggende 06h00, in die gebedskamer (gemeentegebed)
 • Donderdagaande 19h00 in die Wingerd (Sending gebed)
 • Sondae oggende direk na die diens in die gebedskamer (Healing Rooms : ontvang gebed vir genesing)