Hebron Christenskool

hebron

Soek u na ‘n skool wat kwaliteit Afrikaanse Christenonderwys na God se hart aan u kind kan bied? Hebron Christenskool is u antwoord!

Ons volg ‘n Christusgesentreerde, Bybelgefundeerde Kurrikulum. Leerlinge word deur gekwalifiseerde onderwysers, met ‘n passie vir Jesus en kinders, onderrig.

Hierdie ouerbeheerde skool, wat sedert 1998 bestaan en geregistreer is as onafhanklike skool by die Wes-Kaapse Onderwys Departement, bied ook op verskeie terreine aan u kind die geleentheid om op sosiale, kulturele en veral sportgebied vaardighede te ontwikkel.

Ons visie is duidelik: Ons wil elke kind se volle potensiaal ontwikkel na die beeld van God en as dissipel van Jesus Christus.

Ons beleidsbeginsels is:

  1. Christusgesentreerde onderrig
  2. Dissipelskap
  3. Kwaliteit-onderrig
  4. Intensiewe ouerbetrokkenheid
  5. Bekostigbaarheid

Wie is HCS?

Hebron Christenskool is ‘n ouerbeheerde Afrikaanse Christenskool wat as onafhanklike skool by die Wes-Kaapse Onderwysdepartement geregistreer is. Die skool word nie deur ‘n gemeente of denominasie beheer nie. Die volle laerskoolfase vanaf Gr.1 -7 word gedek.

Geskiedenis

Die stigterslede van Hebron Christenskool glo dat die inisiatief vir hierdie skool uit God se hart kom en dat Hy lank voor die skool ‘n aanvang geneem het, reeds die saak in mense se harte geplant en omstandighede beskik het om dit te laat gebeur.

Doelstelling

Hebron Christenskool se visie is om elke kind se volle potensiaal te ontwikkel, na die beeld van God en as dissipel van Jesus Christus, deur Christusgesentreerde, Bybelgefundeerde, kwaliteitonderrig in samewerking met wedergebore Christen ouers en die Gemeente van Jesus Christus in die omgewing.

Affiliasie met ander liggame

Hebron Christenskool is ten volle met Association of Christian Schools International (ACSI) geaffilieer. Die Association of Christian Schools International (ACSI) is ‘n internationale skoolorganisasie met takke in meer as 100 lande. Hulle bied ‘n wêreldwye, asook plaaslike netwerk van steun op alle vlakke van onderwys aan – spesifiek Christenonderwys.

Toekomsvooruitsigte

Hebron Christenskool bestaan reeds 12 jaar en net die Here se voorsiening en wysheid kan werklik die toekoms bepaal. Ons kan net getuig van Sy goedheid en versorging. Hebron Christenskool is toegewyd om kwaliteitonderrig en sover ons geriewe dit toelaat kwaliteit sportafrigting te bied aan ons leerlinge. Ons is toegewyd om diens van hoë gehalte aan die ouers te lewer in die hede en in die toekoms. Ons is ook daartoe verbind om ‘n verskil te maak in ons medemens se lewe en die gemeenskap waarin ons tans funksioneer. Die Ouerdiensliggaam van Hebron sou graag beurse wou toestaan in die toekoms aan leerlinge wat aan die toelatingsvereistes voldoen, maar nie privaatonderrig kan bekostig nie. Hierdie droom sal egter net kan realiseer indien ons finansieël in ‘n posisie kan kom waar beurse uit die surplus van fondse toegeken kan word.

Kontak ons gerus by 021 919 6356, besoek ons webtuiste by www.hebronchristenskool.co.za, stuur ‘n E-pos aan admin@hebronchristenskool.co.za of kom loer gerus in. Ons is op Logos Christengemeente se gronde.

Mag die Here u seën en lei, want Jesus sê in Lukas 18:16,

Laat die kindertjies na my toe kom en moet hulle nie verhinder nie, …