Ons verheerlik God, volg Jesus en maak Dissipels

Leiers

Gerhard het grootgeword in Roodepoort. Hy het as hoërskoolseun tot bekering gekom in Horison gemeente. Ben Smit was die predikant wat daar ‘n groot invloed in sy lewe uitgeoefen het.

Gerhard het in Stellenbosch studeer. As student dien hy onder andere op die hoofbestuur van die Afrikaanse Studentebond en raak ook baie betrokke by straatwerk in Kaapstad.

Gerhard trou in sy finale jaar met Marinda (toe nog ‘n kunsstudent). Hulle het drie kinders, Lara, Lukas en Van Wyk.

Na universiteit doen hy sy diensplig in die vloot en word ‘n duikbootkapelaan. Hier raak hy vir die eerste keer werklik betrokke by ander christene buite die N.G. Kerk-familie.

Gerhard se eerste gemeente is Glenhavie. Hy werk in hierdie “een-man-gemeent” vanaf 1984 tot April 1989. Dis ‘n myngemeenskap, met geweldige wisseling van inwoners en groot maatskaplike nood.

Gerhard kry hier evangelisasie-skoling soos min. Toerusting van gelowiges word ‘n belangrike bedieningsvisie en as lofleier van die gemeente begin hy ‘n aanbiddingshart kry.

In 1986 toer hy met ‘n gemeentebou-studiegroep na die VSA en kry ‘n ander kykie op kerkwees. Dis tyd vir groot para-digma-skuiwe.

In 1987 en 1988 gaan Gerhard se oë oop vir die werk van die Heilige Gees toe God hulle seuntjie, Lukas, wonderbaarlik genees. Interkerklike samewerking vloei hieruit voort.

In 1989 aanvaar Gerhard ‘n beroep na Ermelo-Oos. Hier lei God hulle in ‘n proses van gemeentevernuwing wat uitloop op ‘n nuwe “sel-kerk” bedieningswyse. Dit word die fokus van sy bediening. Hy bied landswyd kursusse hierin aan asook in Zambië en Ukraïne.

Gerhard was ook baie betrokke by jeugwerk en help veral die CSV met streekskampe by Winkelspruit, sendinguitreike in Afrika, ensovoorts.

Die gemeente word in 1995 sending-aktief en sodoende kry Gerhard ook ‘n groter wêreldvisie.

In hierdie jare was dit veral die invloed en vriendskap van dr. Ralph Neighbour wat sy selkerk-visie beïnvloed het.

Gerhard se lewensstrewe word opgesom met dit wat in 2 Kronieke 17:6 van koning Josafat gesê word:

Hy het sy eer daarin gestel om te leef soos die Here dit wil.

Gerhard is sedert Januarie 2002 leraar van Logos Christen Gemeente.

Johan is ‘n boorling van Oudtshoorn terwyl Irené van Moorreesburg in die Swartland afkomstig is.  Hulle is in 1973 getroud en is die trotse ouers van 3 pragtige dogters, Liesl, Karen en Irma.

Johan het ‘n loopbaan van meer as 30 jaar in die finansiële dienste sektor agter die rug.  Irené het reeds as jong dogter vir Jesus aangeneem terwyl Johan in 1987 in Bloemfontein, waar hy op daardie stadium werksaam was, vir Jesus as sy Verlosser aanvaar het.  Nadat hulle teruggekeer het na die Kaap, is Johan en Irené albei in 1998 by Logos gedoop.

In 2007 het die Here Johan op ‘n besonderse wyse tot die voltydse bediening geroep.  In gehoorsaamheid aan die Here se stem het Johan sy loopbaan in die korporatiewe wêreld beëindig en het hulle na Pretoria vertrek vir voltydse opleiding by Hatfield Christian Church.  Johan is daarna in Logos se voltydse diens aangestel waar hy aanvanklik op pastorale vlak verantwoordelik was vir die gemeente se lof en aanbidding en tans dien as administratiewe hoof van die Gemeente.

Waldi en Anel is onderskeidelik in Durbanville en Bellville gebore, maar Anel het in Namibië grootgeword.  Hul altwee het die Here aangeneem op ‘n baie jong ouderdom, en onder die leiding van wonderlike ouers het hul geloof en verhouding met die Here, net gegroei.  Waldi lei al worship in die kerk vanaf sy standerd 7 jaar.

Waldi en Anel het mekaar  in 2005 in Amerika ontmoet , waar hul altwee deel was van die Kunste-bediening, 13th Floor (vroeer bekend as C-Kruis).  Waldi was in totaal vier jaar deel van hierdie bediening, waar hy aan hoof van die musiek produksie was.  Anel was vir 3 jaar deel van die bediening, met haar hoof fokus as berader vir die span.

Na afloop van hul tyd daar, en weer terug in Suid-Afrika, het Waldi einde 2008 deel geword van Ignite as lofleier en ook deeltyds begin studeer aan ’n BTh graad.  Anel het haar studies voltooi in Stellenbosch met ’n honeurs-graad in Engels.  Hulle is toe in Maart 2010 getroud, waarna Anel ook voltyds deelgeraak het van Ignite.

In Mei 2011 het hy die jeugbediening begin lei.  In Augustus 2014 is hy voltyds aangestel as Assistent Pastoor.