Ouerskap Kursus

Laat die Kinders Na My Toe Kom van Kindsbeen Af en Harmonieuse Peuterskap

LAAT DIE KINDERS NA MY TOE KOM VAN KINDSBEEN AF en HARMONIEUSE PEUTERSKAP is twee dele van die kursus wat as eenheid vir ouers aangebied word met babas – die eersgenoemde vir babas 0 – 5 maande en die tweede vir babas 5 – 15 maande.

Die kurses “Laat die Kinders na My toe kom van Kindsbeen af”  is dus gerig op die voorbereiding van verwagtende ouers in die hantering van die nuwe baba.  Dit handel oor al die vrae wat ouers het met ‘n nuwe baba soos voeding, slaaptye, wakkertye, roetine en dissiplinering.   Die doel van die kursus is nie om ouers van `n lys van doen- en nie-doen reëls te voorsien nie.  Die doel is eerder om `n denkwyse te skep in ooreenstemming met `n Christelike lewens- en wêreldbeskouing.  Die kursus handel dus oor meer as slegs die hantering van die baba: dit bevorder `n denkwyse tot verantwoordelike ouerskap.

Ouers word dmv die “Harmonieuse Peuterskap” kursus toegerus om baba se lewensaktiwiteite, naamlik sy etenstye, speeltyd en slaaptyd, so in te rig en te lei, sodat elke faset van die baba se menswees ten beste kan ontwikkel.  Aan die hand van `n Bybelse model word baba se fisiese behoeftes hanteer op `n wyse wat nie net die fisiese ontwikkeling en emosionele sekuriteit bevorder nie,  maar ook  die vorming van die baba se hart of gees.

 

 

Hanteringsmodelkursus

Die HANTERINGSMODELKURSUS is aanvanklik geskryf met die doel om ouers toe te rus om gedragsmoeilike kinders doeltreffend te hanteer. Dit is intussen aangepas en herskryf sodat alle ouers daarby kan baat wat verlang om hulle kinders op te voed in ooreenstemming met Christelike waardes. Die kursus word op Bybelse-beginsels gebou. Alhoewel uitgegaan word van die beginsel dat dissiplinering elke dimensie van die kind se menswees omvat, is die kursus baie sterk gerig op die praktiese hantering van gedrag. Ouers word dus toegerus om strukture te skep waarbinne dit vir `n kind moontlik is om gedissiplineerd, maar terselfdertyd emosioneel gekoester, te ontwikkel tot `n gelukkige, verantwoordelike volwassene. Alhoewel dit natuurlik wenslik is om kinders reeds vanaf hulle geboorte voor te berei om binne hierdie hanteringswyse in te pas, is die model herhaaldelik suksesvol gebruik om selfs ouers van “probleem”-tieners in beheer te plaas en `n oorlogsone in vrede en harmonie te omskep! Dit het dus voorkomende sowel as remediërende waarde.

 

Aanbieder: Lizelle Alkema
Kontak: 082 373 2646
epos: lizelle.alkema@gmail.com