Preke

Waldi Conradie - 3rd December 2017

Profesie

Ons kyk na die gawe van profesie. Dit is 'n gawe en nie 'n toekenning omdat ons iets reg doen nie. Die Woord is ook duidelik dat ons profesie ernstig moet opneem. As God met ons praat, moet ons reageer, en die woord leef en bid totdat dit in vervulling kom. Party woorde het ook 'n seisoen. Ons kyk na die storie van Elia.

Scripture References: 1 Corinthians 14:1-5, 1 Kings 17:1-16, 1 Thessalonians 5:19-22

From Series: "Holy Spirit"

Oor die volgende paar weke gaan ons praat oor die Heilige Gees, die gawes van die Heilige Gees, hoe dit lyk binne die konteks van gemeente wees, ens.

Profesie - PowerPoint

More From "Holy Spirit"

Powered by Series Engine