Sterreliggieland

Sterreliggieland is ‘n Christengesentreerde Kleuterskool wat in 1989 gestig is tot eer van God en tot diens van die gemeenskap.

Opvoeding en onderwys geskied volgens Christelike waardes en Bybelse beginsels met die Woord as basis en Jesus Christus as hoeksteen.

ONS SKOOL IS WKOD-GEREGISTREERD EN VOLG TANS NKAVB (NASIONALE KURRIKULUM EN ASSESERING VERKLARINGS BELEID “CAPS” IN GRAAD R EN VOOR GRAAD R.

Die kind sal gelei word tot skoolgereedheid en sal die geleentheid gebied word om waar te neem, te ontdek, te eksperimenteer en vaardighede aan te leer sodat hy sy volle potensiaal in Jesus Christus kan bereik en sy plek in die samelewing kan volstaan. Sosiale en emosionele ontwikkeling is van kardinale belang.

TYE:

Speelgroepies 8h00 – 12h00
Junior Pre-primêr 8h00 – 12H20
Pre-primêr 8h00 – 12h30
Halfdag met ete 7h00 – 14h30
Voldag 7h00 – 18h00

 

Sterreliggieland se jaarlikse verhoging vind plaas op 1 JANUARIE 2018. Ons skoolfonds is kwartaalliks betaalbaar in 1 of 3 paaiemente – sien onderstaande tabel.

Die skoolfonds sluit 2 verpligte Kinderkinetika klasse per week in. Tydens hierdie klasse word daar baie spesifiek gefokus op u kind se motoriese ontwikkeling. Ons werk aan balans, koördinasie , konsentrasie, ruimtelike oriëntasie, ratsheid, lateraliteit, spierkrag en fiksheid.

Ons bied tans die volgende opsionele aktiwiteite aan: Action Ball, Rugga Kids, Krieket, Musiek, Ballet, Experi en Soetlief (‘n program gemik op emosionele ontwikkeling).

‘n Spraakterapeut is beskikbaar om by die skool spraak- en taaltoetsing te doen en bied tans weekliks by die skool klasse aan.

Gratis visuele oog-sifting word jaarliks deur Johannes van der Meer (Pediatriese Oogkundige) aan pre-primêre leerders verskaf. Fooie word kwartaalliks bereken, en kan in twee of drie paaiemente betaal word. Dié fooie sluit die verpligte Kinderkinetika klasse in.

 

STERRELIGGIELAND TARIEFSTRUKTUUR VIR 2018:

A.    REGISTRASIEFOOIE EN SKRYFBEHOEFTES

Nuwe Registrasies: R 365,00
Nuwe Registrasies (skryfbehoeftes ingesluit): R 600,00
Skryfbehoeftes vir kinders wat alreeds geregistreer is: R 235,00

 

B.    TARIEWE

Per kwartaal 3 paaiemente
5 dae per week (voldag en nasorg), 07:00 – 18:00: R6 450,00 R2 150,00
3 dae per week (voldag en nasorg), 07:00 – 18:00: R5 250,00 R1 750,00
Halfdag met ete (nasorg), 07:00 – 14:30: R5 295,00 R1 765,00
5 dae per week (net klasse), 07:00 – 12:30: R3 450,00 R1 150,00
3 dae per week (net klasse), 07:00 – 12:30: R2 820,00 R940,00

 

Daar is ‘n 10% afslag op tweede of meer kinders se skoolfooie.

Kontakbesonderhede

Kantoor

Tel: 021-919 3014
Faks: 021-919 8871
E-pos: ster@logos.org.za
Skoolhoof: Alta Britz 021-919 3014

Sekretaresse: Christelle Snyman 021 919 3014

Bankbesonderhede

Sterreliggieland
Absa Bank
Takkode: 63 20 05
Spaarrekeningnr: 913 977 4886